multirhythm

ご紹介, 所蔵(邦郎)

弔詞 (安井曾太郎)

DSC_0073 - s

DSC_0074 - s

日本芸術院会員、帝室技芸員、一水会委員、日本美術家連盟会長の要職にあり、東京美術学校、学制改革後、東京芸術大学美術部教授も務めた洋画家、安井曾太郎(1888-1955)による。

封筒に納めて、さらに和紙で包むという丁重なもの。
孝四郎没半年後に自身も逝去。

DSC_0075 - s

DSC_0077 - s

DSC_0078 - s

DSC_0082 - s